Pearl Gull Iron Limited heeft aangekondigd dat mevrouw Catherine Moises om gezondheidsredenen met onmiddellijke ingang ontslag heeft genomen als niet-uitvoerend Bestuurder van de Onderneming.