D'Ieteren Group SA (ENXTBR:DIE) heeft op 14 februari 2022 een bindend bod gedaan om Parts Holding Europe S.A. over te nemen van Bain Capital Private Equity, LP voor €1,7 miljard. De Groep D'Ieteren heeft op 14 maart 2022 een definitief akkoord ondertekend met betrekking tot de overname van PHE. De voorgestelde transactie waardeert PHE op een bedrijfswaarde van €1,7 miljard, wat resulteert in een eigen vermogenswaarde van €540m, die gefinancierd zou worden met de overtollige liquiditeiten van de Groep D'Ieteren. De ondertekening van de overeenkomst voor de verkoop van effecten is onderworpen aan het informatie- en overlegproces met de ondernemingsraden van de PHE. Op 2 augustus 2022 had de Europese Commissie de overname van PHE door D'Ieteren goedgekeurd op voorwaarde dat D'Ieteren de door haar aangeboden fusieverbintenissen volledig nakomt. De afronding van de transactie is afhankelijk van de goedkeuring van de relevante mededingingsautoriteiten, en wordt verwacht tegen het einde van Q3-22. Rothschild & Co en Latham & Watkins LLP traden respectievelijk op als financieel en juridisch adviseur van Bain Capital Private Equity, LP. Kalish Mullen, Evgeny Zborovsky, Neel Sachdev, Sonia Bouaffassa, Antoine Lebienvenu en Cedric Van den Borren van Kirkland & Ellis LLP traden op als juridisch adviseur van Parts Holding Europe S.A.

D'Ieteren Group SA (ENXTBR:DIE) heeft de overname van Parts Holding Europe S.A. van Bain Capital Private Equity, LP op 4 augustus 2022 afgerond.