Parrot S.A. heeft de winstverwachting voor het jaar 2023 herbevestigd. De Groep kan de vooruitzichten voor 2023, gepubliceerd op 4 oktober 2023, bevestigen, met een geconsolideerde jaaromzet van minstens ?60 miljoen voor 2023, vergeleken met ?71,9 miljoen in 2022, een daling van ongeveer 16%, rekening houdend met de twee business lines van de Groep (fotogrammetrie-oplossingen en microdrones).