Panalpina Welttransport (Holding) AG heeft het geconsolideerde winstresultaat bekendgemaakt voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2018. Voor het kwartaal rapporteerde het bedrijf een netto expeditie-omzet van CHF 1.502.207.000, vergeleken met CHF 1.354.890 een jaar geleden. De EBITDA bedroeg CHF 72.852.000 vergeleken met CHF 36.200.000 een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg CHF 30.253.000 tegenover CHF 25.604.000 een jaar geleden. De winst vóór belastingen (EBT) bedroeg 26.686.000 CHF tegenover 25.700.000 CHF een jaar geleden. De winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij bedroeg CHF 19.986.000 tegenover CHF 17.728.000 een jaar geleden. De gewone en verwaterde winst per aandeel bedraagt CHF 0,84 tegenover CHF 0,75 een jaar geleden. Voor het eerste halfjaar rapporteerde de onderneming een netto forwarding omzet van CHF 2.916,5 miljoen tegen CHF 2.632,1 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden, een stijging van 11%. De EBITDA bedroeg CHF 137,2 miljoen tegen CHF 63,3 miljoen voor dezelfde periode een jaar geleden. De EBIT bedroeg 54,7 miljoen CHF tegen 42,0 miljoen CHF in dezelfde periode een jaar geleden. De geconsolideerde winst bedraagt CHF 36,1 miljoen tegen CHF 29,9 miljoen over dezelfde periode een jaar geleden. De gewone en verwaterde winst per aandeel bedraagt CHF 1,56 tegenover CHF 1,29 een jaar geleden. De netto kasmiddelen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 79.017.000 CHF tegenover 18.228.000 CHF een jaar geleden. De aankoop van materiële vaste activa bedroeg CHF 17.822.000 tegenover CHF 22.342.000 een jaar geleden. De aanschaffingen van immateriële vaste activa bedroegen 2.643.000 CHF tegenover 97.000 CHF een jaar geleden. Voor het tweede halfjaar verwacht de onderneming een versnelde volumegroei voor de lucht- en zeevrachtactiviteiten.