Walter Segsworth en Alexander Davidson hebben zich tijdens de Vergadering niet herkiesbaar gesteld. De Raad en Pan American willen de heer Segsworth bedanken voor zijn wijsheid en expertise gedurende zijn 15-jarige ambtstermijn als directeur van het bedrijf, en de heer Davidson voor zijn bijdragen aan het bedrijf sinds zijn verkiezing in mei 2023.