Pan American Silver Corp. heeft een dividend in contanten van $0,10 per gewoon aandeel met betrekking tot het Eerste Kwartaal 2024 vastgesteld op 8 mei 2024, betaalbaar op of rond 3 juni 2024, aan houders van Pan American's gewone aandelen in het aandelenregister op 21 mei 2024.