Pan African Resources creëert waarde door nieuwe mijnbouwprojecten in Zuid-Afrika te ontwikkelen. De groep voert geologische studies en boringen uit in gebieden met een hoog goudpotentieel. Deze projecten omvatten de bouw van mijnen, tunnels en andere essentiële infrastructuur voor de winning van het erts door middel van ondergrondse methoden en recycling van residuen. Deze strategie stelt de groep in staat om diepere goudrijke afzettingen te exploiteren, waardoor de levensduur van zijn mijnen, momenteel geschat op meer dan 20 jaar, met 4 tot 6 jaar wordt verlengd, terwijl de productiekosten worden verlaagd.

De refractaire goudconcentraten, afkomstig uit de winning, worden verwerkt in de fabrieken van de groep, waar geavanceerde processen en technologieën zorgen voor een hoog terugwinningspercentage. Het goud wordt vervolgens geraffineerd tot goudstaven bij de Rand Refinery voordat het wordt verkocht aan banken en juweliers.

Tegen 2025 verwacht Pan African Resources zijn productiecapaciteit te verhogen tot 200.000 ounces goud, een stijging van 12 % ten opzichte van het huidige jaar. In totaal exploiteert het concern vier mijncomplexen in Zuid-Afrika:

  • Barberton Mines: overgenomen in 2007; dit complex omvat verschillende historische ondergrondse mijnen en residuherverwerkingsprojecten, met een jaarlijkse productiecapaciteit van ongeveer 110.000 ounces goud.
  • Evander Mines: overgenomen in 2013; deze mijnen produceren ongeveer 40.000 ounces goud per jaar en integreren geavanceerde ventilatie- en winningstechnieken.
  • Elikhulu Tailings Retreatment Plant: in gebruik genomen in 2018; dit residuherverwerkingsproject in Evander stelt de groep in staat goud terug te winnen uit residumateriaal. Het produceert ongeveer 50.000 ounces goud per jaar.
  • Mintails Project: overgenomen in 2022; dit complex omvat twee grote residuopslagfaciliteiten met herverwerkingsprojecten voor 243 miljoen ton residuen.

Zuid-Afrika is de achtste grootste goudproducent ter wereld, met een geschatte productie van 110 ton (2022). Het land heeft 28 actieve goudmijnen, inclusief de diepste schacht ter wereld. Echter, het land kampt met uitdagingen zoals een trage groei, hoge werkloosheid, veiligheidsproblemen en devaluatie van de munt, die hardnekkige risico's vormen voor de mijnbouwsector.

In 2023 werd Pan African Resources geconfronteerd met tegenwind door de lokale economische omstandigheden. De energiecrisis veroorzaakt door Eskom, de belangrijkste elektriciteitsleverancier van het land, leidde tot hogere elektriciteitskosten, waardoor de jaarlijkse productie van PAR met 10.000 ounces goud daalde. Deze daling resulteerde in een afname van 21 % van de jaarlijkse omzet en 23 % van de ebitda. Deze verliezen werden echter gedeeltelijk gecompenseerd in het eerste kwartaal van 2024, met een productie toename van 7 %, een kasstroomgeneratie die 120 % hoger was en een stijging van 50 % van de nettowinst op jaarbasis.

Daarnaast blijft goud zich positioneren als een veilige en stabiele belegging. In een inflatoire context die de meest cyclische activa treft, hebben de inkomsten van de groep geprofiteerd van de stijging van de goudprijs, wat zijn prijszettingsvermogen versterkt.

De groep voert ook booractiviteiten uit in vijf gebieden in het noordoosten van Soedan, een veelbelovende en weinig geëxploiteerde markt met een productiecapaciteit van ongeveer 50 ton goud per jaar. Ondanks de oorlog die in 2023 uitbrak, heeft de groep zijn activiteiten in het land begin dit jaar hervat, na een onderhoudsperiode van een jaar.

Historische en toekomstige groei

Als we kijken naar de cyclus van 2014-2024, zouden de omzet, ebitda en nettowinst respectievelijk met 7,3 %, 11,4 % en 10 % moeten groeien.

De aangekondigde uitbreidingsprojecten bieden nog veelbelovender vooruitzichten op middellange termijn. Voor de komende drie fiscale jaren zouden deze drie indicatoren jaarlijkse stijgingen van 20,4 %, 32 % en 45 % moeten laten zien, met nettomarges die schommelen tussen 22 % en 35 %. De impact van capex op de groei zou ook met 24 punten moeten afnemen tegen 2025, waarbij de capex/omzet-ratio daalt van 40 % naar 15,7 %.

De schuld evolueert eveneens in de goede richting. De prognoses situeren deze van 3,6x de ebitda in 2018 tot 0,1x in 2025. Dit weerspiegelt een voorzichtige en effectieve financiële beheersing van de lopende projecten.

Het aandeel van Pan African Resources wordt verhandeld tegen aantrekkelijke veelvouden (gemiddelde k/w over 10 jaar: 6,1 keer). De aandeelkoers volgt een opwaartse trend, met een stijging van 115 % op jaarbasis.

Meer lezen? Lees dan De anomalie achter goud, van de hand van Tommy Douziech.