Op 1 april 2024 diende Calvert Research and Management een verklaring van vrijstelling van volmacht in voor de aandeelhouders van PACCAR Inc. met het verzoek aan de Raad van Bestuur om jaarlijks een evaluatie uit te voeren en een rapport op te stellen (tegen redelijke kosten en met weglating van vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie) waarin wordt beschreven of en hoe de lobby- en beleidsbeïnvloedingsactiviteiten van het bedrijf (zowel direct als indirect via handelsverenigingen, coalities, allianties en andere organisaties) in overeenstemming zijn met het doel van de Overeenkomst van Parijs om de gemiddelde opwarming van de aarde te beperken tot ?ver onder? 2°C boven het pre-industriële niveau, en de inspanningen voort te zetten om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C, en hoe het Bedrijf van plan is de risico's te beperken die voortvloeien uit een eventuele slechte afstemming. Bij het evalueren van de mate van afstemming moet het bedrijf niet alleen rekening houden met haar beleidsstandpunten en die van organisaties waarvan het bedrijf lid is, maar ook met de feitelijke lobby- en beleidsbeïnvloedingsactiviteiten op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf.