(ABM FN) Oxurion heeft donderdagavond laten weten dat het de beoogde 108 gerandomiseerde patiënten voor de KALAHARI fase 2 deel B klinische studie voor diabetisch macula-oedeem of DME heeft ingeschreven.

Gezien de grote belangstelling van zowel onderzoekers als patiënten, zullen er waarschijnlijk nog meer patiënten in het onderzoek worden opgenomen, aldus Oxurion.

Oxurion bevestigde tevens dat in het vierde kwartaal van 2023 de belangrijkste resultaten van de KALAHARI-studie gerapporteerd zullen worden.

De uitkomst van deze studie, waarin THR-149 voor de behandeling van DME wordt geëvalueerd ten opzichte van de huidige zorgstandaard, aflibercept, zou, indien positief, een belangrijk alternatief kunnen bieden voor tot 50 procent van de patiënten met DME die niet optimaal reageren op de huidige anti-VEGF-therapieën.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer