Otsuka Holdings Co., Ltd. heeft de geconsolideerde winstverwachting voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023 herzien. Voor het jaar verwacht het bedrijf een omzet van JPY 2.018.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 139.000 miljoen, een winst over de periode van JPY 125.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van het bedrijf van JPY 121.000 miljoen en een gewone winst per aandeel van JPY 222,97 die eerder als volgt werd voorspeld: Opbrengsten van JPY 1.985.000 miljoen, Bedrijfswinst van JPY 245.000 miljoen, Winst over de periode van JPY 192.000 miljoen, Winst toerekenbaar aan eigenaars van het Bedrijf van JPY 188.000 miljoen en Gewone winst per aandeel van JPY 346,44.