Otsuka Holdings Co., Ltd. heeft de geconsolideerde winstverwachting herzien voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor dat jaar verwachtte het bedrijf een omzet van JPY 1.985.000 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 245.000 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van het bedrijf van JPY 188.000 miljoen of een gewone winst per aandeel van JPY 346,44.