De Raad van Bestuur van Otis Worldwide Corporation heeft een kwartaaldividend van $ 0,39 per gewoon aandeel Otis aangekondigd, wat een stijging van 14,7% betekent. Het dividend zal op 7 juni 2024 betaalbaar worden gesteld aan aandeelhouders die op 17 mei 2024 bij kantoorsluiting in het aandelenregister zijn ingeschreven.