Orrön Energy AB (publ) heeft de winstresultaten bekend gemaakt voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2022. Voor het tweede kwartaal rapporteerde de onderneming een netto-inkomen van USD 13.033,5 miljoen, tegen USD 165,7 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,1 tegenover een verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,01 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,1, vergeleken met een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,01 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg USD 45,67 tegen USD 0,58 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg USD 45,55 tegen USD 0,58 een jaar geleden.
Over de zes maanden bedroeg het nettoresultaat USD 13.502 miljoen tegen USD 234,6 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,09 tegen een gewoon verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,04 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg USD 0,09 vergeleken met een verwaterd verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van USD 0,04 een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg USD 47,38 tegen USD 0,82 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel bedroeg USD 47,26 tegen USD 0,82 een jaar geleden.