OPG Power Ventures Plc is volgens AIM Rule 19 verplicht om de jaarrekening voor boekjaar 2023 uiterlijk op 30 september 2023 te publiceren. Er is een vertraging opgetreden in het afsluitingsproces van de financiële verslaglegging voor het boekjaar 2023 en als gevolg daarvan is de controle vertraagd. De jaarlijkse accountantscontrole voor boekjaar 2013 is nog gaande en de Vennootschap verwacht momenteel dat de accountantscontrole voltooid zal zijn en dat de jaarrekening voor boekjaar 2023 op 31 oktober 2023 gepubliceerd zal worden.