Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 28 februari 2021. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten HKD 190,643 miljoen bedroegen, vergeleken met HKD 227,326 miljoen een jaar geleden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 133,005 miljoen HKD, tegen 166,649 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoresultaat bedroeg 93,144 miljoen HKD, tegen 107,383 miljoen HKD een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,048 tegen HKD 0,055 een jaar geleden.