Observe Medical ASA (Bedrijf) kondigt aan dat het een Letter of Intent (LOI) heeft gesloten met Sulacare AS ("Sulacare") om samen te werken aan de commerciële lancering van Sulacare's innovatieve en gepatenteerde katheterisatieproduct voor vrouwen. Dit partnerschap gaat verder dan het benutten van Observe Medical's gevestigde platform om innovatieve MedTech-producten van hoge kwaliteit te commercialiseren en distribueren via haar wereldwijde distributienetwerk. Het zorgt voor een strategische fit met het bestaande productportfolio van Observe Medical, met name de UnoMeter?.

Aangezien de UnoMeter? naast urinekatheters werkt, biedt dit partnerschap een natuurlijke synergie, waardoor het een uitgebreidere oplossing voor urinaire zorg kan bieden. Daarnaast zullen Observe Medical en Sulacare samenwerken om een uitgebreid lanceringsplan te ontwikkelen voor het katheterisatieproduct voor vrouwen en beide partijen zullen de uitvoering van overeengekomen lanceringsactiviteiten actief ondersteunen.

Tegelijk met de ontwikkeling van het lanceringsplan zullen Observe Medical en Sulacare onderhandelen over een formele partnerschapsovereenkomst waarin de voorwaarden voor het gezamenlijk op de markt brengen en distribueren van het product worden uiteengezet. Deze overeenkomst zal een transparant winstdelingsmodel vaststellen. Beide partijen streven ernaar om de formele partnerschapsovereenkomst voor 30 september 2024 af te ronden en te ondertekenen.