Observe Medical ASA heeft aangekondigd dat het op zijn jaarlijkse algemene vergadering van 3 juni 2022, Eskild Endrerud en Line Tønnessen heeft benoemd als nieuwe leden van de raad van bestuur van de onderneming vanaf het moment van de verkiezing, en vervangt bestuurslid Thomas B. Grünfeld. Endrerud en Tønnessen worden verkozen voor een termijn van één jaar, tot de jaarlijkse algemene vergadering in 2023. Bård Brath Ingerø (voorzitter) en Grete Hogstad worden herkozen als leden van het benoemingscomité voor een termijn van één jaar, tot de jaarlijkse algemene vergadering in 2023.