O'Reilly Automotive, Inc. heeft op de jaarlijkse vergadering van 16 mei 2024 de verkiezing van Larry O'Reilly tot lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf goedgekeurd tot de jaarlijkse vergadering van de aandeelhouders van het bedrijf in 2025 en totdat zijn of haar opvolger naar behoren is gekozen en gekwalificeerd. Na de Jaarlijkse Vergadering diende één lid van de Raad, Jay D. Burchfield, zijn ontslag in, in overeenstemming met het beleid van de Raad inzake de verplichte pensioenleeftijd en nadat zijn opvolger op de Jaarlijkse Vergadering naar behoren was gekozen, en de Raad aanvaardde zijn ontslag.