Gereglementeerde Informatie

Nyrstar NV: Herziene agenda voor de 2022 gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 27 juni 2023

12 juni 2023 om 07.00 CEST

Nyrstar NV (de “Vennootschap”) publiceerde vandaag een herziene agenda voor de 2022 gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden op 27 juni 2023 om 11u00 CEST, waarvoor de uitnodiging werd gepubliceerd op 26 mei 2023. De Vennootschap publiceerde de herziene agenda volgend op een verzoek op grond van artikel 7:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege aandeelhouders die gezamenlijk 7,83% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap bezitten, om een bijkomende agendapunt toe te voegen aan de agenda.

De Vennootschap verwijst naar de herziene toelichting van de Raad van Bestuur van de Vennootschap die verdere informatie biedt over het voorgestelde agendapunt alsook de herziene agenda.

De volledige herziene uitnodiging, met de herziene agenda, voorgestelde besluit en toelichting kunnen worden geraadpleegd op de website van Nyrstar NV: https://www.nyrstarnv.be/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-meetings. Op grond van artikel 7:130 Wetboek vennootschappen en verenigingen, heeft de Vennootschap gewijzigde formulieren beschikbaar gesteld voor de stemming per brief en stemming per volmacht. Volmachten en stemmingen per brief die de Vennootschap bereiken voorafgaandelijk aan de publicatie van de herziene agenda, blijven gelden voor de agendapunten waarop de volmachten en stemmingen per brief van toepassing zijn, onder voorbehoud evenwel van het toepasselijk recht en de verdere verduidelijkingen uiteengezet in de volmachtformulieren en het formulier van stemming per brief.

Over Nyrstar NV

De Vennootschap werd opgericht in België en is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar NV: www.nyrstarnv.be

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms -        Head of External Affairs & Legal      anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage

  • 2023 06 12 Nyrstar NV Revised AGM NL