(ABM FN) Nyrstar NV heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan marktmanipulatie waarop de beurswaakhond FSMA besloten heeft om naar het Antwerpse parket te stappen. Dit meldde de toezichthouder vrijdagmiddag.

Dat de FSMA naar het parket stapt is het resultaat van een langdurig onderzoek van de beurstoezichthouder.

"Op 30 september 2022 heeft het directiecomité van de FSMA, na beraadslaging over de gevolgen die het wenst te geven aan het definitieve verslag van de auditeur van de FSMA over mogelijke inbreuken op de financiële wetgeving door Nyrstar NV, beslist tegen Nyrstar NV een procedure in te stellen die tot de oplegging van een administratieve geldboete kan leiden."

Die boete kan zowel worden opgelegd aan de rechtspersoon als "aan de natuurlijke personen die hebben deelgenomen aan de beslissing om, voor rekening van de rechtspersoon, de activiteiten uit te voeren die de marktmanipulatie vormen."

De toezichthouder wees onder meer op de informatieverstrekking over de relatie van Nyrstar met Trafigura, de solvabiliteit en liquiditeit en de herontwikkeling van de zinksmelterij in Port Pirie.

© ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999; Disclaimer