Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● Het bedrijf heeft volgens Refinitiv een goede ESG-score in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● Volgens de omzetramingen die zijn afgeleid van de consensus van Standard & Poor's behoort het bedrijf tot de beste groeicases.

● De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.

● De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.

● De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.

● De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● Analisten zijn duidelijk optimistisch over de omzetverwachtingen en hebben onlangs hun schattingen naar boven bijgesteld wat betreft de bedrijfstrends.

● In het afgelopen jaar hebben analisten die het aandeel volgen, hun verwachtingen ten aanzien van de winst per aandeel sterk naar boven bijgesteld.

● De stijging van de winst per aandeel lijkt de afgelopen maanden zeer positief te zijn. Analisten verwachten nu een betere winstgevendheid dan voorheen.

● In de afgelopen vier maanden is de gemiddelde richtkoers van de analisten aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.


Zwakke punten

● Met een verwachte PER van 37.93 en 31.37 voor respectievelijk het lopende en het volgende boekjaar, werkt de onderneming met zeer hoge winstcijfers.

● Op basis van de huidige aandelenkoersen heeft de onderneming een bijzonder hoog waarderingsniveau in termen van ondernemingswaarde.

● In verhouding tot de waarde van haar materiële vaste activa lijkt de waardering van de onderneming betrekkelijk hoog.

● De onderneming wordt hoog gewaardeerd dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.

● De groep keert geen of weinig dividenden uit en is dus geen rendementsonderneming.

● Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.

● De koersdoelen van de analisten die het aandeel volgen, verschillen aanzienlijk. Dit betekent dat de onderneming en haar activiteiten moeilijk te beoordelen zijn.