Northern Trust Corporation heeft een driemaandelijks dividend in contanten van $0,75 per aandeel op haar gewone aandelen (nominale waarde $1,66-2/3) vastgesteld, betaalbaar op 1 juli 2024, aan houders die op 7 juni 2024 als houders van gewone aandelen staan ingeschreven.