Op 25 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur van North American Construction Group Ltd. een regulier kwartaaldividend van CAD 0,10 per gewoon aandeel vastgesteld, betaalbaar aan gewone aandeelhouders die op 31 augustus 2023 bij kantoorsluiting in het aandelenregister zijn ingeschreven. Het dividend wordt uitbetaald op 6 oktober 2023 en is een dividend dat in aanmerking komt voor de Canadese inkomstenbelasting.