Nokia Oyj heeft aangekondigd dat de Algemene Vergadering heeft ingestemd met de uitkering van een totaal maximum van EUR 0,13 per aandeel als dividend uit de ingehouden winst en/of als activa uit de reserve voor belegd onbeperkt eigen vermogen. De goedkeuring is geldig tot de opening van de volgende jaarlijkse algemene vergadering. De Raad zal een afzonderlijk besluit nemen over het bedrag en het tijdstip van elke uitkering van het dividend en/of het vermogen uit de reserve voor belegd onbeperkt eigen vermogen, zodat de voorlopige registratie- en betalingsdatums zullen zijn zoals hieronder vermeld.

De Vennootschap zal een aparte aankondiging doen van elk dergelijk besluit van de Raad waarin de relevante registratie- en betalingsdata worden bevestigd. Voorlopige registratiedatum is 23 april 2024, 23 juli 2024, 22 oktober 2024 en 4 februari 2025. De voorlopige betaaldatum is 3 mei 2024, 1 augustus 2024, 31 oktober 2024 en 13 februari 2025.