Nokia Oyj kondigde aan dat de AVA heeft besloten Michael (Mike) McNamara te kiezen als nieuw lid van de Raad van Bestuur voor dezelfde ambtstermijn. In een vergadering die na de AVA plaatsvond, koos het bestuur Sari Baldauf als voorzitter en Søren Skou als vicevoorzitter van het bestuur. Het bestuur koos ook de leden van de vijf bestuurscommissies.

Carla Smits-Nusteling werd gekozen als voorzitter en Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook en Mike McNamara als leden van de Auditcommissie. Thomas Dannenfeldt werd gekozen als voorzitter en Timo Ahopelto, Sari Baldauf en Elizabeth Crain als leden van de Personeelscommissie. Søren Skou werd verkozen tot voorzitter en Sari Baldauf, Lisa Hook, Carla Smits-Nusteling en Kai Öistämo tot leden van de Corporate Governance en Benoemingscommissie.

Kai Öistämo werd verkozen tot voorzitter en Timo Ahopelto, Mike McNamara en Thomas Saueressig tot leden van het Technologiecomité. Elizabeth Crain werd verkozen tot voorzitter en Sari Baldauf, Thomas Dannenfeldt, Lisa Hook en Søren Skou tot leden van de Strategiecommissie.