De Indiase joint venture van ArcelorMittal heeft handelsfunctionarissen in New Delhi privé gewaarschuwd dat een plan om de import van een belangrijke grondstof voor de staalproductie te beperken, de gevolgen van de crisis in de Rode Zee over het hoofd ziet, zo blijkt uit een brief.

De beperkingen die gepland zijn door 's werelds op één na grootste producent van ruw staal zouden de productie kunnen treffen, omdat ze de invoer van een brandstof voor de staalproductie, metallurgische coke met een laag asgehalte, ook bekend als metallurgische coke, voor een jaar beperken tot 2,85 miljoen ton.

In het voorstel van april, dat kwam nadat groeiende zendingen "ernstige schade" hadden toegebracht aan binnenlandse producenten, werd ook aanbevolen om quota vast te stellen voor metallurgische coke voor exporterende landen.

"India moet zijn ogen niet sluiten voor de geopolitieke situatie en een maatregel invoeren die zijn staalindustrie negatief kan beïnvloeden," vertelde het bedrijf het directoraat-generaal voor handelsmaatregelen (DGTR) in de brief van 3 juni, gezien door Reuters.

De quota die in het plan voor Europese landen zijn voorzien, zullen "zeer ernstige gevolgen hebben" voor de invoer uit de regio, voegde het bedrijf eraan toe.

Het bedrijf, het Indiase ministerie van Handel en de instantie voor handelsmaatregelen reageerden niet op verzoeken om commentaar.

Er is nog geen datum vastgesteld waarop het voorstel, dat nu door het Indiase ministerie van Handel wordt bestudeerd, in werking zal treden.

Het plan van India om ongeveer 40% importquota toe te wijzen aan Europese landen zal gevolgen hebben voor ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India), omdat de crisis in de Rode Zee al heeft geleid tot een omleiding van schepen en een stijging van de zeevaarttarieven, aldus het bedrijf.

Het bedrijf gebruikt geen binnenlandse metcoke. India's import van de brandstof is de afgelopen vier jaar meer dan verdubbeld, en de topleveranciers zijn onder andere Polen en Zwitserland, maar ook China en Indonesië.

Aanvallen op schepen in de Rode Zee door de door Iran gesteunde Houthi-militanten in Jemen verstoren de handel en vrachtvervoerders schakelen over op routes rond Kaap de Goede Hoop om het Suezkanaal te vermijden.

India moet het voorstel heroverwegen omdat het de staalindustrie zou kunnen treffen, drong het bedrijf, dat nog geen publiekelijk commentaar op de zaak heeft gegeven, aan in zijn brief.

Deze maand meldde Reuters dat het Indiase staalministerie ook geen voorstander was van beperkingen op de invoer van metcoke, vanwege de risico's voor de binnenlandse productie.

In haar brief zei AM/NS India dat de autoriteiten die de beperkingen voorstelden geen rekening hielden met het vooruitzicht van een grotere vraag naar metcoke omdat staalproducenten van plan zijn hun capaciteit uit te breiden.

"De kwantitatieve invoerbeperking zal het vermogen van de staalindustrie om haar capaciteit en groeiniveaus te verhogen, verminderen," voegde het eraan toe.

AM/NS India is een van de grootste staalproducenten van India, met een jaarlijkse capaciteit van ongeveer 9 miljoen ton, en concurreert met JSW Steel Ltd en Tata Steel Ltd. (Verslaggeving door Aditya Kalra en Neha Arora; Redactie door Clarence Fernandez)