NGEx Minerals Ltd. heeft de boorresultaten gerapporteerd van de boringen DPDH012, DPDH013, DPDH015 en DPDH016 van het Lunahuasi Project in het Vicuña District in de provincie San Juan, Argentinië. Deze meest recente resultaten bevestigen dat Lunahuasi een belangrijke ontdekking is die twee verschillende stijlen van porfier-gerelateerde mineralisatie herbergt: hoogwaardige koper-goud-zilver aders vertegenwoordigd door de ontdekkingstreffer in DPDH002, onderscheppingen zoals 23 m bij 23,02% CuEq in DPDH012, DPDH015 en DPDH016.02% CuEq in DPDH014, evenals de hoogwaardige intercepts in de vandaag gepubliceerde boorgaten; en langere intercepts van stockwork mineralisatie, vertegenwoordigd door de eerder gerapporteerde 460,9 m met 1,09% CuEq in DPDH010 en de langere intercepts van DPDH013, DPDH015 en DPDH016 die vandaag zijn gepubliceerd. Van beide mineralisatiestijlen wordt aangenomen dat ze deel uitmaken van een belangrijk koper-goud porfier systeem in Lunahuasi.

Hoogtepunten van boring DPDH012: 12,0 m op 3,23% CuEq uit 194,0 m, inclusief- 2,0 m op 12,96% CuEq uit 196,0 m, inclusief. 25,0 m op 2,43% CuEq uit 460,7 m, inclusief - 6,5 m op 5,73% CuEq uit 479,2 m. Deze boring was niet ver genoeg om de stockwork-zone te doorsnijden.

Boorgat DPDH013 heeft het volgende opgeleverd: 24,0 m op 2,06% CuEq vanaf 162,0 m, 27,0 m op 1,99% CuEq vanaf 371,0 m, waaronder- 0,0 m op 8,38% CuEq vanaf 371,0 m. 509,4 m met 1,33% CuEq uit 524,0 m, inclusief: 7,2 m met 10,73% CuEq uit 692,8 m, 8,7 m met 7,80% CuEq uit 726,2 m, 5,0 m met 5,53% CuEq uit 827,0 m, 5,1 m met 5,24% CuEq uit 961,1 m. Boorgat DPDH015 vond: 35,0 m op 2,24% CuEq vanaf 120,0 m, inclusief 7,7 m op 5,57% CuEq vanaf 146,2 m.

328,0 m op 1,10% CuEq uit 556,0 m, waaronder- 78,3 m op 2,05% CuEq uit 802,0 m, waaronder- 2,3 m op 11,79% CuEq uit 827,9 m. Boorgat DPDH016 vond: 43,0 m op 1,37% CuEq vanaf 256,0 m, waaronder 2,0 m op 22,67% CuEq vanaf 274,0 m. 179,6 m op 1,24% CuEq uit 587,4 m, inclusief - 22,1m op 3,36% CuEq uit 696,0 m, inclusief.

3,1m met 8,85% CuEq uit 698,8 m- 16,1m met 4,53% CuEq uit 730,0 m. Details boorgat: DPDH012 werd geplaatst op Sectie 6275N en in westelijke richting geboord onder een hoek van -58 graden tot een totale diepte van 704,0 m. Er werden twee hoogwaardige aderzones doorsneden, maar er werd niet ver genoeg geboord om de stockwork-zone te testen.

Hoogtepunten van deze boring zijn onder andere een doorboring vanaf 194,0 m die geïnterpreteerd wordt als de voortzetting, 105 m naar beneden, van de oostelijke hoogwaardige structuur die in DPDH007 vanaf 74,0 m werd doorboord, en de doorboring vanaf 460,7 m die geïnterpreteerd wordt als de diepste doorboring van de westelijke hoogwaardige structuur die aanvankelijk in de ontdekkingsboring, DPDH002, werd doorboord. De doorboring in DPDH012 breidt deze zone nog eens 106 m verder naar beneden uit vanaf de doorboring op 380 m in boring DPDH007. DPDH013 werd uitgezet op Sectie 6225N, 100m ten westen van DPDH014 en 50m ten oosten van DPDH010 en DPDH015 en in westelijke richting geboord onder een hoek van -55 graden (parallel aan DPDH010) tot een totale diepte van 1.033,4m.

Deze boring heeft over de gehele lengte talrijke gemineraliseerde structuren doorsneden en omvat 509,4 m stockwork-mineralisatie met een waarde van 1,33% CuEq, eindigend in een mineralisatie met een waarde van 1,6% CuEq over 10 m. Hoogtepunten van deze boring zijn onder andere een open doorsnijding van de stockwork-zone vanaf 556,0 m die talrijke hoogwaardige structuren bevat, waaronder 2,25 m met 11,79% CuEq. DPDH016 werd geplaatst op Sectie 6125N, 100 m ten oosten van de boringen DPDH005 en DPDH008 van vorig seizoen en in westelijke richting geboord in een hoek van -45 graden tot een diepte van 773 m. Deze boring bevatte verschillende brede structuren met een hoog percentage CuEq.

Deze boring onderschepte verschillende brede hoogwaardige structuren binnen een bredere zone van stockworkmineralisatie met een waarde van 1,24% CuEq over 179,6 m. Naast hoogwaardig koper bevat deze boring een interval van 2 m vanaf 274 m met 22,67% CuEq, inclusief een monster van 1 m met 55,1 g/t Au, wat het hoogwaardige goud benadrukt dat aanwezig is in sommige Lunahuasi-mineralen. Inzicht in de controle over goud en zilver in bonanza-kwaliteit en onderzoek naar uitbreidingen biedt een aanzienlijke kans op winst bij Lunahuasi.

De mineralisatie is opmerkelijk consistent in het hele gebied en komt meestal voor als grofkorrelig pyriet, enargiet en minder covelliet, variërend van aders en verspreidingen via semi-massieve en brecciavullingtexturen tot massieve sulfidezones met een lengte van enkele meters. De overgang van discrete hoogwaardige structuren, gescheiden door ongemineraliseerd en propylitisch veranderd wandgesteente in het oosten naar alteratie bij hogere temperaturen en stapelwerk en verspreide mineralisatie in het westen is te zien in alle bovenstaande boringen, met uitzondering van DPDH012 die eindigde voordat de stapelwerkzone werd doorsneden. De meer continue mineralisatie in het westelijke deel van de boringen bestaat uit consistente gevorderde argillische alteratie van het gastrijm en andesiet, doorsneden door een voorraad van massieve sulfideaders van 5 centimeter tot 5 meter dik.

Deze progressie van de mineralisatie van discrete structuren in het oosten naar een meer homogene stockwork-zone in het westen wordt geïnterpreteerd als een overgang naar het centrum van het systeem, waarvan wordt aangenomen dat het zich verder naar het westen en dieper dan het einde van de huidige boringen uitstrekt. De wetenschappelijke en technische informatie in dit persbericht is beoordeeld en goedgekeurd door Bob Carmichael, B.A.Sc., P.Eng. die de gekwalificeerde persoon is zoals gedefinieerd in NI 43-101.

De monsters werden gesneden op de operationele basis van NGEx in San Juan, Argentinië door personeel van het bedrijf. Diamantboorkern werd gezaagd en vervolgens bemonsterd in intervallen van maximaal 2 meter, waarbij gestopt werd bij geologische grenzen. De kerndiameter is een mix van PQ, HQ en NQ, afhankelijk van de diepte van het boorgat.

De monsters werden in zakken gedaan, gelabeld en verpakt om per vrachtwagen naar het laboratorium van ALS in Mendoza (Argentinië) te worden vervoerd. Daar werden ze gebroken en werd een monster van 500 g verpulverd tot 85% met een maaswijdte van 200 mesh. De voorbereide monsters werden naar het ALS laboratorium in Lima, Peru of Santiago, Chili gestuurd voor koper-, goud- en zilveranalyses en multi-element ICP. ALS is een erkend laboratorium dat onafhankelijk is van het Bedrijf.

De goudanalyse werd uitgevoerd met een vuurproef met AAS-finish op een monster van 30 gram. Koper en zilver werden geanalyseerd door middel van atoomabsorptie na een 4-zuur digestie. De monsters werden ook geanalyseerd op een reeks van 48 elementen met ME-MS61 plus kwik.

Koper- en goudstandaards, evenals blanco's en duplicaten werden willekeurig in de monsterreeks ingevoegd voor kwaliteitscontrole. Gemiddeld 9% van de ingediende monsters zijn kwaliteitscontrolemonsters.