NGEx Minerals Ltd. heeft de resultaten bekendgemaakt van de laatste zeven diamantboringen van het programma van dit seizoen op het Potro Cliffs-project. De resultaten van vandaag bevestigen een belangrijke nieuwe hoogwaardige koper-goud-zilvervondst die Lunahuasi (wat Huis van de Maan betekent) is genoemd. Lunahuasi is de vierde greenfields ontdekking van de Lundin Group in het Vicuña district, naast de Filo del Sol, Los Helados en Josemaria afzettingen.

Lunahuasi ligt ongeveer 6 km ten noordoosten van Filo del Sol (wat "Rand van de Zon" betekent) langs dezelfde grote structurele corridor die ook de mineralisatie in Los Helados 9 km verder naar het noordoosten beheerst. Het deel van het Lunahuasi doel waar tot nu toe boringen zijn verricht bestaat uit een grote zwerm kwarts-sulfide aders met hoge waarden aan koper, goud en zilver. Deze mineralisatie wordt geïnterpreteerd als porfier-gerelateerd en wordt beschouwd als sterk bewijs voor de aanwezigheid van een nabijgelegen porfier-koper-goudsysteem, dat mogelijk ten grondslag ligt aan de uitgebreide alteratiezone direct ten westen van de boringen van dit seizoen.

In 2023 werden in totaal acht boringen voltooid, waarvan twee op het plateau dat het bovenste deel van het systeem vormt (DPDH001 en DPDH003) en zes (DPDH002, DPDH004, DPDH005, DPDH006, DPDH007, DPDH008) in de vallei die 750 meter onder het plateau ligt. Alle zes boringen in de vallei leverden meerdere hoogwaardige aderdoorsnijdingen op. De twee boringen op het plateau boorden in distale alteratie en lijken zich aan de rand van het systeem te bevinden.

Hoogtepunten van het totale boorprogramma zijn Boorgat DPDH002, het ontdekkingsgat dat eerder werd vrijgegeven (nieuwsbericht van 4 april 2023), heeft het volgende opgeleverd: 4,0 m op 8,44% CuEq vanaf 150,0 m, 60,0 m op 7,52% CuEq vanaf 212,0 m; Inclusief 10,0 m op 18,00% CuEq en 6,0 m op 14,00% CuEq; 10,0 m op 7,08% CuEq vanaf 574,0 m; Boorgat DPDH004 heeft het volgende aangetroffen: 52,0 m op 1,01% CuEq vanaf 334,0 m; 14,0 m op 3,11% CuEq vanaf 452,0 m; Boorgat DPDH005 heeft: 3,4 m op 7,12% CuEq vanaf 461,6 m; 33,4 m op 3,50% CuEq vanaf 636,0 m; inclusief 2,0 m op 26,57% CuEq en 1,8 m op 12,90% CuEq; 4,3 m op 11,32% CuEq vanaf 942,5 m; boorgat DPDH006 heeft het volgende aangetroffen: 3,9 m op 4,33% CuEq vanaf 338,5m; boorgat DPDH007 heeft voortgebracht: 90,0 m op 4,05% CuEq vanaf 74,0 m; inclusief 2,2 m op 32,65% CuEq (incl. 35,07 g/t Au); 3,9 m op 12,82% CuEq vanaf 384,2 m; 20,8 m op 8,08% CuEq vanaf 384,2 m; 20,8 m op 8,08% CuEq vanaf 942,5 m.8 m op 8,08% CuEq uit 439,2 m; 8,9 m op 7,39% CuEq uit 589,5 m; 13,7 m op 8,10% CuEq uit 634,0 m; boorgat DPDH008 heeft 8,0 m op 5,30% CuEq uit 148,0 m; 16,0 m op 1,63% CuEq uit 212,0 m gevonden. Naast de gemarkeerde intervallen werden in alle gaten nog tal van andere aders doorsneden; de volledige resultaten vindt u in de tabel hieronder. Samen hebben deze boringen een blok gedefinieerd met geschatte afmetingen van 400m O-W bij 180m N-S en een verticale omvang van 850m, waarin zich een aderzwerm bevindt met meerdere aders tot ongeveer 20m geschatte ware breedte.

Dit blok wordt momenteel gedefinieerd door boringen op twee E-W secties die 150m uit elkaar liggen en blijft open in alle richtingen. De goud- en zilverwaarden omvatten enkele bonanza goudwaarden (top 7 waarden zijn 43,9, 18,0, 17,6, 17,3, 11,7, 11,6, 10,8 g/t Au). Er zijn ook zeer hoge Ag-waarden, met 39 waardes van meer dan 100 g/t, waaronder 5 van meer dan 500 g/t. De resultaten tot nu toe omvatten 20 monsters met >10% Cu, waaronder 5 met meer dan 20% Cu.

De mineralisatie wordt gehost door structuren die volgens de interpretatie subverticaal zijn en ongeveer noord-zuid lopen. Deze structuren worden gekenmerkt door massieve tot semi-massieve en verspreide sulfiden, voornamelijk pyriet en enargiet met plaatselijk veel covelliet. De sulfiden zijn over het algemeen grofkorrelig en bevatten enkele zeer grof kristallijne secties.

In boring DPDH004 werden pyriet-tennantiet-chalcopyriet en pyriet-borniet assemblages aangetroffen, wat mogelijk duidt op een zonering in de richting van middelzware sulfidatie in het westen. Bijzonder interessant zijn de hoge goud- en zilverwaarden in de structuren, met individuele monsters met waarden tot 43,9 g/t goud en 1.165 g/t zilver. Goudwaarden van bonanza-kwaliteit nabij de bovenkant van boring DPDH007, in een structuur die meer kwarts en minder sulfide bevat, weerspiegelen mogelijk een zonering van hoogzwavelige sulfideaders naar goud-kwartsaders op ondiepere niveaus en naar het oosten.

Naast de boringen in de vallei werden er twee boringen verricht bovenop het plateau in het westen. De gaten DPDH001 en DPDH003 werden geboord tot een einddiepte van respectievelijk 929m en 350m. Beide boringen doorsneden een opeenvolging van epiclastische en vulkanische gesteenten met zwakke silicificatie en kleiverandering, typisch voor het ondiepe en distale deel van een epithermaal systeem.

In geen van beide boringen werden significante analyse-intervallen geregistreerd.