* MOODY'S VERLAAGT DE LANGETERMIJN EMITTENTENRATING VAN NEW YORK COMMUNITY BANCORP NAAR B3; BLIJFT IN BERAAD VOOR VERDERE VERLAGING

* MOODY'S - VERLAAGT OOK DE RATING VOOR DE ACHTERGESTELDE SCHULD VAN FLAGSTAR BANCORP, INC. VAN BA2 NAAR B3, DIE WORDT OVERGENOMEN DOOR NYCB

* MOODY'S - RATINGACTIE VOLGT OP NYCB'S 29 FEBRUARI DEPONERINGEN BIJ DE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

* MOODY'S - DE VERANDERINGEN BIJ NYCB VINDEN PLAATS IN EEN UITDAGENDE OPERATIONELE OMGEVING, WAT WIJST OP VERHOOGDE RISICO'S VOOR DE KREDIETWAARDIGHEID VAN NYCB

* MOODY'S - IS VAN MENING DAT NYCB HAAR VOORZIENINGEN VOOR KREDIETVERLIEZEN DE KOMENDE TWEE JAAR MOGELIJK VERDER ZAL MOETEN VERHOGEN

* MOODY'S - NYCB ZAL OOK TE MAKEN KRIJGEN MET HOGERE FINANCIERINGSKOSTEN OP RENTEDRAGENDE VERPLICHTINGEN ALS GEVOLG VAN HOGERE RENTETARIEVEN DIE IN 2024 KUNNEN AANHOUDEN

* MOODY'S - DOWNGRADED NYCB'S LEAD BANK, FLAGSTAR BANK'S LONG-TERM DEPOSITS TO BA3 FROM BAA2 Brontekst voor Eikon: Verdere bedrijfsdekking: