New World Department Store China Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde het bedrijf een omzet van 2.245,97 miljoen HKD, vergeleken met 2.232,69 miljoen HKD een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 229,36 miljoen HKD, vergeleken met 483,67 miljoen HKD een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg HKD 0,14 tegen HKD 0,29 een jaar geleden.