New World Department Store China Limited heeft een winstverwachting gegeven voor het jaar eindigend op 31 december 2021. De raad van bestuur van de Onderneming (de "Raad") heeft de aandeelhouders van de Onderneming en potentiële investeerders geïnformeerd dat, op basis van een voorlopige beoordeling van de niet-geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Onderneming voor de zes maanden eindigend op 31 december 2021, de Groep verwacht een winst toe te schrijven aan aandeelhouders van de Onderneming van ongeveer HKD 40,0 miljoen voor de zes maanden eindigend op 31 december 2021, in vergelijking met een verlies toe te schrijven aan aandeelhouders van de Onderneming van ongeveer HKD 203,9 miljoen voor de zes maanden eindigend op 31 december 2020. De verwachte omslag van verlies naar winst voor de eerste zes maanden eindigend op 31 december 2021 is voornamelijk toe te schrijven aan een daling van de bijzondere waardeverminderingen op activa, waaronder goodwill, materiële vaste activa en activa die voor de periode zijn opgenomen, vergeleken met de eerste zes maanden eindigend op 31 december 2020; en een nettowinst op het niet langer opnemen van leaseverplichtingen en activa die voor gebruik in aanmerking komen, als gevolg van de afslanking en sluiting van bepaalde warenhuizen gedurende de eerste zes maanden eindigend op 31 december 2021.