New World Department Store China Limited heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar eindigend op 30 juni 2023. Voor het jaar eindigend op 30 juni 2023 verwacht de Groep een verlies toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap van niet meer dan ongeveer HKD 350 miljoen, vergeleken met een verlies toe te rekenen aan aandeelhouders van de Vennootschap van ongeveer HKD 483 miljoen voor het jaar eindigend op 30 juni 2022. De geschatte daling van het verlies voor het jaar eindigend op 30 juni 2023 is voornamelijk toe te schrijven aan een daling van het bijzondere waardeverminderingsverlies op activa, met inbegrip van goodwill en verlies in de reële waarde van vastgoedbeleggingen opgenomen voor het jaar, die gedeeltelijk werd gecompenseerd door (i) een stijging van het nettowisselkoersverlies voornamelijk als gevolg van de veranderingen in de wisselkoers van de Hongkong-dollar ten opzichte van de Renminbi en (ii) een daling van de nettowinst op het niet langer opnemen van leaseverplichtingen en activa met gebruiksrechten als gevolg van de sluiting van bepaalde warenhuizen.