De raad van bestuur van New World Department Store China Limited heeft aangekondigd dat mevrouw Ho Pui-yun, Gloria, een onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder, is benoemd tot lid van het benoemingscomité van de raad (het benoemingscomité) met ingang van 11 september 2023. De samenstelling van het Benoemingscomité bestaat voortaan uit vijf bestuurders, waaronder drie onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders, namelijk de heer Yu Chun-fai, de heer Tong Hang-chan, Peter en mevrouw Ho Pui-yun, Gloria, en twee uitvoerende bestuurders, namelijk de heer Cheung Fai-yet, Philip en mevrouw Xie Hui-fang, Mandy. De heer Yu Chun-fai is de voorzitter van het Benoemingscomité.