New Pacific Metals Corp. heeft aangekondigd dat Dr. Rui Feng, de oprichter en Chief Executive Officer ("CEO") van New Pacific, is teruggetreden als CEO. Andrew Williams is met onmiddellijke ingang aangesteld als CEO.

De heer Williams bekleedde eerder de rol van President van de onderneming. Dr. Feng zal aanblijven als bestuurder van de onderneming tot de Algemene Vergadering later in 2023, maar zal zich niet herkiesbaar stellen als bestuurder.