New Pacific Metals Corp. heeft haar plannen voor 2024 voor haar activiteiten in Bolivia bekendgemaakt. De Voorlopige Haalbaarheidsstudie (de "PFS") met betrekking tot het Zilverzandproject van de onderneming verloopt volgens plan, met een verwachte oplevering medio 2024.

Onafhankelijke consultants AMC Mining Consultants Canada) Ltd., NewFields Canada Mining & Environment ULC en Halyard Inc. zijn actief betrokken bij de voltooiing van de PFS. Belangrijke mijlpalen zijn onder andere de voltooiing van de mijnoptimalisatie, de strategische fasering, de optimalisatie van de verwerkingsstroomschema's en de afwegingsstudies voor residuen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de strategische planning van de mijn, het ontwerp van de residu- en locatie-infrastructuur en de lay-out van de verwerkingsinstallatie.