New Pacific Metals Corp. heeft aangekondigd dat Dr. Rui Feng, de oprichter en Chief Executive Officer ("CEO") van New Pacific, is afgetreden als CEO. Andrew Williams is met onmiddellijke ingang aangesteld als CEO.

De heer Williams bekleedde eerder de rol van President van de onderneming. Dr. Feng zal aanblijven als directeur van het bedrijf tot de Algemene Vergadering later in 2023, maar zal zich niet herkiesbaar stellen als directeur. Het bedrijf verwelkomde ook Paul Simpson in de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang.

De heer Simpson is een in Vancouver gevestigde bedrijfs-, effecten- en mijnbouwadvocaat bij de firma Armstrong Simpson. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring, voornamelijk in het adviseren van openbare bedrijven met internationale bezittingen in natuurlijke hulpbronnen. Hij is directeur en functionaris geweest van een aantal openbare bedrijven en is momenteel de belangrijkste onafhankelijke directeur van Silvercorp Metals Inc.