Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Paswoord weergeven
Bewaren
Bent u uw wachtwoord vergeten?
Gratis lid worden
Registreer
Registreer
Instellingen
Instellingen
Dynamische koersen 
OFFON
 1. Homepagina
 2. Aandelen
 3. Nederland
 4. Euronext Amsterdam
 5. Nedap N.V.
 6. Nieuws
 7. Overzicht
    NEDAP   NL0000371243

NEDAP N.V.

(NEDAP)
Real-time koersen. Real Time Euronext Amsterdam - 20/09 17:35:12
58.3 EUR   -2.18%
24/08BEURS VAN AMSTERDAM : AEX scherpt recordstand aan
AM
19/08Buitengewone aandeelhoudersvergadering Aalberts voor benoeming commissaris
AM
10/08Corbion onderuit op groen Damrak
AM
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingenAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Nedap N : Persbericht - Halfjaarcijfers 2021 Nedap N.V.

23/07/2021 | 10:28

1 / 14

Persbericht

Omzetstijging van 8%; operationele marge groeit naar 12,2%

Nederland, Groenlo, 22 juli 2021, 17:45 uur

Kernpunten

 • De omzet in het eerste halfjaar 2021 steeg met 8% naar € 100,7 miljoen (H1 2020: € 93,5 miljoen), ondanks de toenemende schaarste aan componenten, waarbij vrijwel alle marktgroepen bijdroegen aan de stijging van de omzet.
 • Recurring revenue steeg met 15% en bedraagt nu 27% van de omzet.
 • Het bedrijfsresultaat nam met 61% toe tot € 12,3 miljoen (H1 2020: € 7,7 miljoen), gedreven door een hogere omzet in combinatie met tijdelijk lagere kostenniveaus. De operationele marge verbeterde naar 12,2% (H1 2020: 8,2%).
 • Het nettoresultaat bedroeg € 9,8 miljoen in het eerste halfjaar 2021 ten opzichte van € 6,2 miljoen in het eerste halfjaar 2020.

Ruben Wegman, CEO van Nedap: "Ondanks uitdagende marktomstandigheden in het afgelopen jaar zijn we, in lijn met ons strategisch plan 'Step Up!', blijven investeren in onze proposities en organisatie met toegenomen concurrentiekracht en versterkte marktposities als gevolg. Dit heeft geleid tot robuuste resultaten over het eerste halfjaar van 2021. Wel zien we dat de schaarste aan componenten wereldwijd toeneemt. Bij een aantal marktgroepen heeft dat in het eerste halfjaar gezorgd voor vertragingen in leveringen en een opwaartse druk op de kostprijs. Hoewel het mitigeren van deze effecten onze hoogste prioriteit houdt, schatten wij in dat de impact van de schaarste aan componenten in de tweede helft van dit jaar verder zal toenemen. Evenwel verwachten we over het gehele jaar 2021 een hogere omzet ten opzichte van 2020 te realiseren."

Kerncijfers

In miljoenen euro's of percentage

H1 2021

H1 2020

Groei

Omzet

100,7

93,5

8%

Recurring revenue

27,6

24,0

15%

Toegevoegde waarde in % van de omzet

67%

65%

Bedrijfsresultaat

12,3

7,7

61%

Operationele marge1

12,2%

8,2%

Nettoresultaat

9,8

6,2

60%

Winst per aandeel (x € 1)

1,52

0,95

60%

30-6-2021

31-12-2020

Nettoschuld/EBITDA

-0,3

-0,4

Solvabiliteit

57%

62%

1 Gedefinieerd als bedrijfsresultaat als percentage van de omzet

2 / 14

Financiële gang van zaken eerste halfjaar 2021

Omzet en toegevoegde waarde

De omzet is in het eerste halfjaar van 2021 uitgekomen op € 100,7 miljoen, een stijging van 8% ten opzichte van 2020 (H1 2020: € 93,5 miljoen). De recurring revenue (omzet uit softwareabonnementen (licenties) en diensten) is gestegen met 15% en maakt nu 27% uit van de totale omzet (H1 2020: 26%).

Vrijwel alle marktgroepen wisten gedurende het eerste halfjaar omzetgroei te realiseren. Met name de marktgroepen Healthcare en Livestock Management droegen bij aan de omzetstijging. Ook de marktgroepen Retail en Staffing Solutions lieten, na een relatief lage omzet in het tweede kwartaal vorig jaar, omzetgroei zien over dit eerste halfjaar. De marktgroep Security Management liet een lagere omzet dan vorig jaar zien. De omzetgroei van de marktgroepen Livestock Management en Light Controls werd gedempt doordat leveringen aan klanten vertraging opliepen als gevolg van de schaarste aan elektronicacomponenten.

De toegevoegde waarde groeide in de eerste zes maanden van € 60,7 miljoen in 2020 naar € 67,5 miljoen in 2021. Als percentage van de omzet steeg de toevoegde waarde van 65% naar 67% als gevolg van de groei in recurring revenue en een positief mixeffect binnen de marktgroepen.

Kosten

De personeelskosten (inclusief kosten inleenkrachten) zijn met 9% gestegen naar € 40,6 miljoen (H1 2020:

 • 37,2 miljoen). De kostenstijging wordt veroorzaakt door de in de nieuwe CAO afgesproken salarisverhoging van 2%, de toename van de winstdeling als gevolg van het resultaat in de eerste helft van 2021 en de toename van het aantal fte. Ook in het eerste halfjaar zijn we vol doorgegaan met het aantrekken van talent en daarmee met investeren in toekomstige groei. Per 30 juni 2021 bedroeg het aantal fte 772 (30 juni 2020: 736 fte).

De overige bedrijfskosten zijn in het eerste halfjaar van 2021 uitgekomen op € 9,8 miljoen en zijn hiermee lager dan in het eerste halfjaar van 2020 (€ 11,4 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van lagere kosten voor marketing & sales door beperkte reismogelijkheden en verminderde deelname aan fysieke beurzen en andere live evenementen.

Afschrijvingen en amortisatie

De afschrijvingen stegen in de eerste zes maanden van 2021 naar € 4,2 miljoen (H1 2020: € 3,9 miljoen).

Amortisatie bleef stabiel en bedroeg € 0,5 miljoen (H1 2020: € 0,5 miljoen).

Bedrijfsresultaat

In de eerste zes maanden van 2021 is het bedrijfsresultaat gestegen naar € 12,3 miljoen, ten opzichte van € 7,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2020. Deze stijging is het gevolg van de hogere omzet, een relatief hogere toegevoegde waarde en lagere kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen. De operationele marge, het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet, steeg naar 12,2% ten opzichte van 8,2% in het eerste halfjaar van 2020.

3 / 14

Financieringslasten en belastingen

De nettofinancieringslasten zijn in het eerste halfjaar van 2021 gestegen naar € 0,2 miljoen (H1 2020: € 0,1 miljoen).

De belastingen kwamen uit op € 2,3 miljoen (H1 2020: € 1,4 miljoen), wat leidde tot een belastingdruk van

19,1% over de eerste helft van 2021 (H1 2020: 18,6%).

Resultaat

Over de eerste helft van het boekjaar 2021 heeft Nedap een nettoresultaat behaald van € 9,8 miljoen ten opzichte van € 6,2 miljoen in de vergelijkbare periode in 2020. De winst per aandeel kwam in het eerste halfjaar van 2021 uit op € 1,52 ten opzichte van € 0,95 in het eerste halfjaar van 2020.

Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen bedroeg in het eerste halfjaar van 2021 6.478.364 (H1 2020: 6.461.702).

Financiële positie

Het balanstotaal per 30 juni 2021 bedraagt € 121,6 miljoen (31 december 2020: € 119,1 miljoen). De stijging wordt gedreven door de gerealiseerde winst in het eerste halfjaar van 2021 met een nagenoeg gelijkblijvend werkkapitaal. De vorderingen op klanten namen toe, in lijn met de omzetontwikkeling. De voorraden daalden met 4%. Daarnaast lieten de schulden aan leveranciers en overige te betalen posten een toename zien. De liquide middelen zijn gedaald van € 25,7 miljoen per 31 december 2020 naar € 22,8 miljoen per 30 juni 2021. De daling is gedreven door de dividenduitkering in het eerste halfjaar van 2021. De bestaande kredietfaciliteiten hebben een totale omvang van € 44 miljoen, waarvan € 14 miljoen opgenomen is.

Vanwege de onzekere economische ontwikkelingen als gevolg van de COVID-19-pandemie hield Nedap hogere financiële buffers aan dan de geformuleerde financiële doelstellingen. De netto schuldpositie bedroeg ultimo 2020 dan ook een surplus van € 11,6 miljoen, wat in de eerste zes maanden van 2021 is gedaald naar een surplus van € 8,8 miljoen per 30 juni 2021. De nettoschuld/EBITDA ratio bedroeg per 30 juni 2021 -0,3 (per ultimo 2020: -0,4).

De solvabiliteit kwam per 30 juni 2021 uit op 57% (31 december 2020: 62%).

Ontwikkelingen per marktgroep

Healthcare

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve taken voor zorgprofessionals in Nederland) zet haar omzetgroei onverminderd voort. De groei is met name gedreven door een groeiend marktaandeel in de gehandicaptenzorg en in de ouderenzorg.

In het eerste halfjaar is een belangrijke stap gezet in de GGZ-markt, doordat twee toonaangevende GGZ- instellingen volledig zijn overgegaan op het ONS-platform van Healthcare.

Identification Systems

De omzet van de marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van voertuigen en voor draadloze parkeersystemen wereldwijd) liet een groei zien, vooral in de producten voor het identificeren van

4 / 14

voertuigen (readers). De marktgroep ondervindt wel nog steeds vertraging bij de opdrachtverstrekking en installatie van projecten als gevolg van COVID-19-maatregelen.

De afgelopen jaren hebben de marktomstandigheden voor draadloze sensoren voor voertuigdetectie zich minder positief ontwikkeld dan eerder ingeschat. Daarom hebben wij besloten om de investeringen in SENSIT in lijn te brengen met deze ontwikkelingen.

Light Controls

De marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie wereldwijd) liet in het eerste halfjaar van 2021 omzetgroei zien dankzij de toenemende vraag naar uv-driver technologie voor desinfectie en uitharding (curing). Met name in de automobielindustrie is een toenemende vraag naar uv-technologie voor uitharding. De vraag naar uv-technologie voor het zuiveren van ballastwater bleef stabiel. De schaarste aan componenten had een dempend effect op de omzetontwikkeling van deze marktgroep in het eerste halfjaar.

Livestock Management

De omzet van de marktgroep Livestock Management (technologische oplossingen voor de melkveehouderij en de varkenshouderij wereldwijd) liet een gezonde groei zien. Vooral de melkveehouderijactiviteiten droegen bij aan de groei, ondanks dat de omzetgroei werd geremd door de toenemende schaarste aan elektronicacomponenten. De groei in de melkveehouderij is te zien in alle sectoren. De investering van de afgelopen jaren in samenwerking met geneticabedrijven binnen de melkveehouderij begint nu echt vruchten af te werpen.

De omzet in de varkenshouderij bleef stabiel. In China wordt de investeringsbereidheid geremd door de weer oplevende Afrikaanse varkenspest. Echter, de marktgroep profiteert van de inhaalvraag en de professionaliseringsslag die zich in deze markt voltrekt.

Retail

De omzet van de marktgroep Retail (wereldwijde RFID-oplossingen voor optimaal voorraadbeheer, vereenvoudigde winkelprocessen en ter voorkoming van derving) liet in het eerste halfjaar groei zien, voornamelijk door groei in het tweede kwartaal. Waar de fashion-retailmarkt herhaaldelijk en langdurig te kampen had met sluiting van winkels, lieten de food en health sector juist een groei zien.

Het aantal gecontracteerde klanten voor het iD-Cloud-platform ontwikkelt zich positief. Dat blijkt uit nieuwe contracten met onder andere MS Mode en GANNI. Ook in de US zijn de ontwikkelingen positief en zijn er in het eerste halfjaar contracten getekend met twee toonaangevende retailers. Als gevolg van de COVID-19- maatregelen, waardoor winkels gesloten bleven, is de implementatie van iD-Cloud-projecten wel veelal vertraagd.

Security Management

De omzet van de marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole en beveiliging wereldwijd) liet een kleine daling zien die met name veroorzaakt werd door een lage omzet in het eerste kwartaal. De aanhoudende lockdownmaatregelen en economische onzekerheid hebben ertoe geleid dat investeringen in systemen voor toegangscontrole en beveiliging werden uitgesteld en projecten vertraging opliepen. Het activiteitenniveau in de markt neemt nu weer langzaam toe.

5 / 14

De afgelopen jaren zijn wij erin geslaagd om een leidende positie op te bouwen in de Security Management markt in Polen. Om verdere groei in de Poolse (en Oost-Europese) markt te ondersteunen is per 1 juli 2021 Nedap Polska SP. z.o.o. operationeel. Het kantoor is gevestigd in Warschau.

Staffing Solutions

De marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde urenregistratie, planning en roostering in Nederland) liet in het eerste halfjaar groei zien. Flux, de propositie waarmee de marktgroep zich richt op het beheren van flexibele pools van vaste medewerkers en flexkrachten, laat een positieve ontwikkeling zien.

Vooruitzichten

Door investeringen in kansrijke proposities en in de organisatie ziet Nedap haar concurrentiekracht verder toenemen. We zijn goed gepositioneerd om te profiteren van de groeikansen die de verschillende markten bieden. Op basis van de laatste marktinzichten en strategische plannen zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Toch zullen ook in 2021 de bedrijfsontwikkelingen mede worden bepaald door het verloop van de COVID-19-pandemie en blijft het moeilijk om de impact hiervan op economische ontwikkelingen te voorspellen. De toenemende verstoringen in de supply chain in de tweede helft van 2021 zullen effect hebben op de kostprijs en, als gevolg van een langere levertijd naar klanten, op de omzetontwikkeling. Nedap verwacht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een stijging van de omzet over geheel 2021 ten opzichte van geheel 2020.

Over Nedap N.V.

Nedap richt zich op het ontwikkelen en leveren van Technology for Life: technologische oplossingen waarmee mensen prettiger en succesvoller kunnen werken. Nedap N.V. is met ruim 800 medewerkers wereldwijd actief. De onderneming is opgericht in 1929 en sinds 1947 beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Groenlo, Nederland.

Disclaimer

Voor meer informatie,

neem contact op met:

Daniëlle van der Sluijs

CFO

+31 (0)544 47 11 11 ir@nedap.com nedap.com

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken en verwachtingen van de directie op basis van huidige inzichten en veronderstellingen die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden. De feitelijke resultaten of gebeurtenissen kunnen hiervan afwijken door veranderingen in het economische klimaat, ontwikkelingen op specifieke markten, opdrachten van individuele klanten en/of andere ontwikkelingen.

Nedap aanvaardt geen enkele verplichting tot, of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit document zijn opgenomen, ongeacht of deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij Nedap hiertoe wettelijk verplicht is.

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

NEDAP NV published this content on 22 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 July 2021 08:27:04 UTC.


© Publicnow 2021
Nieuws over NEDAP N.V.
24/08BEURS VAN AMSTERDAM : AEX scherpt recordstand aan
AM
19/08Buitengewone aandeelhoudersvergadering Aalberts voor benoeming commissaris
AM
10/08Corbion onderuit op groen Damrak
AM
10/08Kleine winst voor AEX
AM
06/08Weinig spektakel op Beursplein 5
AM
27/07BEURS VAN AMSTERDAM : Prosus en Randstad onderuit in rode AEX
AM
27/07Prosus opnieuw onderuit in rode AEX
AM
26/07Berenberg verhoogt koersdoel Nedap flink
AM
23/07NEDAP N : Halfjaarlijkse Financiële verslaggeving
PU
23/07AEX naar nieuw record
AM
Meer nieuws
FinanciŽle cijfers
Omzet 2021 202 M 237 M -
Nettowinst (verlies) 2021 17,0 M 19,9 M -
Netto kaspositie 2021 19,0 M 22,3 M -
Koers/winst verhouding 2021 21,8x
Dividendrendement 2021 4,29%
Marktkapitalisatie 378 M 444 M -
Beurskap. / Omzet 2021 1,78x
Beurskap. / Omzet 2022 1,67x
Aantal werknemrs 772
Percentage vrij verhandelbaar 68,2%
Grafiek NEDAP N.V.
Duur : Periode :
Nedap N.V. : Grafische technische analyse Nedap N.V. | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse NEDAP N.V.
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
TrendsdalerNeutraalBullish
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Houden
Aantal analisten 1
Laatste slotkoers 58,30 €
Gemiddelde koersdoel 64,00 €
Spread / Gemiddelde doel 9,78%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Ruben M. Wegman Chief Executive Officer
DaniŽlle van der Sluijs Chief Financial Officer
G. F. Kolff Chairman-Supervisory Board
J. M. L. van Engelen Vice Chairman-Supervisory Board
Margot A. Scheltema Member-Supervisory Board
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
NEDAP N.V.14.31%444
CISCO SYSTEMS, INC.24.89%239 778
MOTOROLA SOLUTIONS, INC.39.61%40 201
ERICSSON0.83%37 748
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO., LTD.-14.17%36 103
NOKIA OYJ49.13%31 143