De National Development Bank PLC heeft de resultaten gerapporteerd voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2023. Voor het tweede kwartaal rapporteerde het bedrijf netto rentebaten van LKR 6.637,7 miljoen, vergeleken met LKR 8.845,86 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen LKR 1.536,88 miljoen vergeleken met LKR 1.185,44 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg LKR 3,85 vergeleken met LKR 3,12 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg LKR 3.85 vergeleken met LKR 3.12 een jaar geleden.
Over de zes maanden bedroegen de nettorentebaten LKR 15.332,88 miljoen vergeleken met LKR 15.090,45 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen LKR 2.390,96 miljoen vergeleken met LKR 1.724,76 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg LKR 5,99 vergeleken met LKR 4,54 een jaar geleden. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg LKR 5,99 vergeleken met LKR 4,54 een jaar geleden.