De Raad van Bestuur van N.B.I. Industrial Finance Company Limited heeft op zijn vergadering van 16 mei 2024 aanbevolen om voor het boekjaar 2023-24 een dividend van 10%, d.w.z. INR 0,50 per aandeel van INR 5/- elk, uit te keren. Indien het dividend in de AVA wordt vastgesteld, zal het vanaf 27 augustus 2024 aan de in aanmerking komende aandeelhouders betaalbaar worden gesteld.