Mutares SE & Co. KGaA heeft winstverwachtingen afgegeven voor het jaar 2024, 2025 en 2028. Voor het boekjaar 2024 wordt een geconsolideerde omzet van EUR 5,7 miljard tot EUR 6,3 miljard verwacht. Op basis hiervan wordt verwacht dat de Holding een nettowinst zal genereren van EUR 108 miljoen tot EUR 132 miljoen voor het boekjaar 2024.

De geconsolideerde inkomsten moeten worden uitgebreid tot ongeveer EUR 7 miljard in 2025. Op deze basis zal de Holding naar verwachting een nettowinst genereren van EUR 125 miljoen tot EUR 150 miljoen voor het boekjaar 2025.

De geconsolideerde inkomsten moeten worden uitgebreid tot ongeveer EUR 10 miljard in 2028. Op basis hiervan wordt verwacht dat de Holding een nettowinst van EUR 200 miljoen zal genereren voor het boekjaar 2028.