Mutares SE & Co. KGaA heeft omzetverwachtingen afgegeven voor het jaar 2021. De Raad van Bestuur verwacht voor het boekjaar 2021 een aanzienlijke stijging van de omzet van de Mutares Groep. Alle drie de segmenten zullen hier naar verwachting opnieuw aan bijdragen. Tegelijkertijd bevestigt de Raad van Bestuur ook de gecommuniceerde verwachtingen voor het jaarresultaat van Mutares SE & Co. KGaA ("Mutares Holding") van een exit-onafhankelijk nettorendement op de groepsomzet van 1%.