Mutares SE & Co. KGaA heeft inkomstenverwachtingen gegeven voor het jaar 2021. De onderneming verwacht voor het lopende boekjaar in totaal een aanzienlijke stijging van de inkomsten tot ten minste 2,2 miljard euro.