Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) heeft een onherroepelijk voorstel gedaan voor de overname van een onbekend minderheidsbelang in Sofinter S.p.A. op 12 oktober 2023. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst heeft Mutares SE & Co. KGaA voorgesteld om te investeren in de Sofinter Groep door middel van de verwerving van een groot meerderheidsbelang. De transactie zal deels worden uitgevoerd door aandelen van de huidige aandeelhouders te kopen en deels door in te schrijven op een kapitaalverhoging. De afronding van de transactie is afhankelijk van de definitieve goedkeuring door de kredietverlenende banken en zal naar verwachting voor het einde van 2023 plaatsvinden.

Mutares SE & Co. KGaA (XTRA:MUX) voltooide de overname van een onbekend minderheidsbelang in Sofinter S.p.A. op 23 april 2024.