musicMagpie plc heeft een winstverwachting afgegeven voor het volledige jaar dat eindigt op 30 november 2023. De omzet voor het hele jaar zal naar verwachting £136,6 miljoen bedragen.