MSM Malaysia Holdings Berhad maakt bekend dat Amir Hamdan Bin Hj Yusof, 60 jaar, niet langer onafhankelijk en niet-uitvoerend lid is van het Benoemings- en Remuneratiecomité. Samenstelling van het Benoemings- en Remuneratiecomité (Naam en Directie van de leden na wijziging). Dato' Muthanna Abdullah (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder).

Dato' Dr. Abd Hapiz Abdullah (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder). Dato' Rosini Abd Samad (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder). Pn.

Nik Fazila Nik Mohamed Shihabuddin (niet-onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder).