MSM Malaysia Holdings Berhad kondigt de beëindiging aan van het mandaat van ROSINI BINTI ABD SAMAD als Onafhankelijk en Niet-Uitvoerend Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité. De datum van wijziging is 7 januari 2024. Leeftijd is 69.

Samenstelling Benoemings- en Remuneratiecomité: 1) Dato' Sri Muthanna Abdullah (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder), 2) Datuk Dr. Abd Hapiz Abdullah (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder), 3) Nik Fazila Nik Mohamed Shihabuddin (Niet-Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder) en 4) Raja Faridah Raja Ahmad (Niet-Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder). Opmerkingen: De heer Choy Khai Choon, een Onafhankelijke Niet-Uitvoerende Bestuurder wordt tegelijkertijd benoemd tot Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité op 7 januari 2024 ter vervanging van Dato' Rosini Abd Samad.