MSM Malaysia Holdings Berhad maakt de benoeming bekend van Raja Faridah Binti Raja Ahmad, leeftijd: 58 jaar, tot niet-onafhankelijk en niet-uitvoerend lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité. Samenstelling van het Benoemings- en Remuneratiecomité (Naam en Directoraat van de leden na wijziging): Dato' Muthanna Abdullah (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder); Dato' Dr. Abd Hapiz Abdullah (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder); Dato' Rosini Abd Samad (onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder); Pn. Nik Fazila Nik Mohamed Shihabuddin (niet-onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder); Pn.

Raja Faridah Raja Ahmad (niet-onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder). Datum van wijziging is 23 november 2022.