MSM Malaysia Holdings Berhad heeft de benoeming aangekondigd van MR CHOY KHAI CHOON tot Onafhankelijk en Niet-Uitvoerend Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité. De datum van wijziging is 7 januari 2024. Leeftijd is 66.

Samenstelling van het Benoemings- en Remuneratiecomité 1) Dato' Sri Muthanna Abdullah (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder), 2) Datuk Dr Abd Hapiz Abdullah (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder), 3) Choy Khai Choon (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder), 4) Nik Fazila Nik Mohamed Shihabuddin (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder) en 5) Raja Faridah Raja Ahmad (Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder).