Mr. D.I.Y. Group (M) Berhad heeft een Interim Single Tier Dividend vastgesteld van MYR 0,008 per gewoon aandeel voor het boekjaar eindigend op 31 december 2023, betaalbaar op 22 september 2023. Ex-Datum: 29 augustus 2023. Datum toekenning: 30 augustus 2023.