Motus Holdings Limited (Motus) kondigde aan dat de heer Osman Arbee, die in de loop van het jaar de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikte, met ingang van 31 oktober 2024 zal terugtreden als Chief Executive Officer (CEO) van Motus. Osman trad in september 2004 in dienst bij Imperial Holdings Limited (Imperial) en heeft een carrière van 20 jaar bij de Groep. Hij werd in maart 2017 benoemd tot CEO van Motus, voorafgaand aan de afsplitsing van de onderneming van Imperial en de notering aan de JSE in november 2018.

Voordat hij bij de Groep kwam, was Osman senior partner bij Deloitte, waar hij 23 jaar lang verschillende functies bekleedde, waaronder die van lid van de raad van bestuur en het Executive Committee. De raad van bestuur kondigde aan dat na een gedetailleerd wervingsproces, waarbij zowel interne als externe kandidaten werden overwogen, de heer Ockert Janse van Rensburg, momenteel de Chief Financial Officer (CFO) van de Groep, is benoemd tot CEO van Motus met ingang van 1 november 2024. Ockert trad in januari 2015 in dienst bij Imperial als CFO van Motus Corporation Proprietary Limited.

Gedurende de zes maanden eindigend op 31 december 2018 bekleedde hij de functie van waarnemend CEO ten tijde van Osman's ziekte, terwijl hij zijn functie als CFO uitoefende. Voordat hij bij Motus kwam, was Ockert Chief Financial Officer van Foodcorp Holdings Limited en daarvoor was hij partner bij PwC. Ockert heeft een BCompt (Hons) en H Dip.

Co Law (Wits) en is Chartered Accountant (SA). Hij heeft onlangs het Global CEO Program (GCP) afgerond, dat gezamenlijk wordt georganiseerd door Wharton (VS) en IESE (Spanje) business schools. Als een van de drie uitvoerende bestuurders van Motus heeft Ockert nauw samengewerkt met Osman aan de uitvoering van de strategie en heeft hij een grondig inzicht in de onderliggende portefeuille van bedrijven en functies.

Ockert is sinds 2017 uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur, een genodigde voor de verschillende subcommissies en is lid van de raden van bestuur van verschillende dochterondernemingen van Motus, waaronder die in het Verenigd Koninkrijk en Australië.